Sách Fundamentals of Periodontal Instrumentation and Advanced Root Instrumentation - Lippincott Williams _ Wilkins_ 7th edition

150.000₫ 600.000₫
Các nguyên tắc cơ bản của thiết bị nha chu và công cụ gốc nâng cao - Lippincott Williams _ Wilkins_ Phiên bản thứ 7. Sách dày 797 trang.