Sách Minivis chỉnh nha và các khí cụ di xa răng hàm

460.000₫
GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC  - GỬI SÁCH MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC Chi Tiết Xin Liên hệ :  MR : LÂM – 0129.232.9468                            SÁCH NHA KHOA KIM NHUNG

MINIVIS CHỈNH NHA VÀ CÁC KHÍ CỤ DI XA RĂNG HÀM

GIAO HÀNG TRÊN TOÀN QUỐC  - GỬI SÁCH MIỄN PHÍ TOÀN QUỐC

Chi Tiết Xin Liên hệ :  MR : LÂM – 0129.232.9468

                           SÁCH NHA KHOA KIM NHUNG

  Địa chỉ : 2/126 An Đà ,Đằng Giang,Ngô Quyền Hải Phòng, Việt Nam

    Điện thoại : 0225.3585296 – 0129.232.9468

     Website: http://sachnhakhoa.com    - Email : lamyhoc@gmail.com