Sách phác đồ xử trí sốc phản vệ thuốc cản quang

Liên hệ
PHÁT HIỆN SỚM XỬ TRÍ, DỰ PHÒNG SỐC PHẢN VỆ THUỐC CẢN QUANG

Đọc tài liệu: