Sách Hướng Dẫn Chẩn Đoán Và Điều Trị Các Bệnh Về Mắt

220.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Xin giới thiệu tới quý bác sĩ cuốn sách :

HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ

CÁC BỆNH VỀ MẮT

1. 1 BỘ Y TẾ HƯỚNG DẪN CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ CÁC BỆNH VỀ MẮT (ban hành kèm theo Quyết định số 40/QĐ-BYT ngày 12/01/2015) Hà Nội, 2015