USB VIDEO KHÓA HỌC IMPLANT NĂM 2021

300.000₫ 350.000₫
KHÓA HỌC ĐƯỢC DẠY BỞI 1. PGS.TS LÊ SƠN 2. BÁC SỸ: LÊ ĐỨC LÁNH 3. BÁC SỸ: TRẦN NGỌC QUẢNG PHI 4. TS: TRẦN HÙNG LÂM 5. BÁC SỸ: VÕ PHÚ CƯỜNG 6. BÁC SỸ: PHẠM HOÀI NAM 7. BÁC SỸ: VÕ VĂN TỰ HIẾN 8. BÁC SỸ: NGUYỄN VĂN KHOA

VIDEO XEM THỬ KHÓA HỌC