Sách ATLAS CHẨN ĐOÁN DỊ TẬT VÙNG MẶT THAI NHI

350.000₫ 380.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

 

<Sách biên dịch mới 2021> : "Atlas chẩn đoán dị tật vùng mặt thai nhi"

---------------------------------------------------------

-Cuốn sách mô tả các giai đoạn quan trọng trong sự phát triển sọ-mặt, cho phép người đọc tìm hiểu ký hiệu học liên quan từ lần lặp đơn giản nhất đến phức tạp nhất

-Nghiên cứu phân tích về khuôn mặt của thai nhi không chỉ giúp sàng lọc những dị thường liên quan đến khuôn mặt mà còn mang lại những hiểu biết có giá trị về não, các chi và tim