Sách Atlas of Suturing Techniques: Approaches to Surgical Wound, Laceration, and Cosmetic Repair

350.000₫ 370.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Bản tóm tắt trực quan cuối cùng của thực hành khâu vết thương và sửa chữa vết thương tối ưu, bao gồm 75 kỹ thuật phải biết

Atlas về kỹ thuật khâu vết thương: Phương pháp tiếp cận vết thương phẫu thuật, vết thương và sửa chữa vết thương trình bày các khối xây dựng của khâu vết thương và sửa chữa vết thương trong nháy mắt, định dạng bản đồ kinh tế. Trong các trang của mình, tác giả chia sẻ chuyên môn rộng lớn của mình và ý định của ông là giúp các bác sĩ trong nhiều chuyên khoa để cải thiện kết quả cho bệnh nhân cần sửa chữa bất kỳ vết thương nào. Bắt đầu với các chương về các nguyên tắc quản lý vết thương và sửa chữa vết thương, tập bản đồ sau đó chuyển sang thiết bị, định vị và các nguyên tắc chính khác. Phần tiếp theo bao gồm 75 kỹ thuật khâu, cung cấp các hướng dẫn chi tiết từng bước liền kề với bản vẽ và hình ảnh của các kỹ thuật. Cuối cùng, phần cuối cùng bao gồm từng khu vực giải phẫu, hướng dẫn bạn cách sử dụng chỉ khâu khi nào, cách sửa đổi chỉ khâu nhất định ở các vị trí cụ thể và thậm chí cách chuẩn bị và thực hiện ghép da.

Tập bản đồ kỹ thuật phẫu thuật: Phương pháp tiếp cận vết thương phẫu thuật, sửa chữa vết thương và sửa chữa vết thương vượt ra ngoài phạm vi của các văn bản khác, thường giới hạn sự tập trung của họ vào các nguyên tắc phẫu thuật chung hoặc sử dụng cụ thể của cánh trong các khu vực tái tạo cụ thể, như tái tạo khuôn mặt và mũi . Mặc dù các văn bản này cung cấp không đủ độ bao phủ của các kỹ thuật đặt chỉ khâu thực tế, tài nguyên một cửa này vượt trội trong việc cung cấp một tập bản đồ rõ ràng, dễ thực hiện về khâu vết thương ― cho phép bạn ngăn ngừa sẹo và các kết quả tiêu cực khác của bệnh nhân. Thật không may, ngay cả việc sửa chữa được thiết kế tốt nhất cũng có thể được hoàn tác bằng các kỹ thuật khâu ít hơn tối ưu.

Nhận xét các nguyên tắc cơ bản của khâu vết thương và sửa chữa vết thương theo định dạng Atlas có thể truy cập được, giá cả phải chăng
Bao gồm 75 kỹ thuật khâu và cung cấp các hướng dẫn từng bước độc đáo với bản vẽ và hình ảnh chính xác .