Atlas PHẪU THUẬT TAI GIỮA

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách biên dịch mới : Atlas PHẪU THUẬT TAI GIỮA

📷 Tác giả: Gersdorff, Michel CH; Gérard, Jean-Marc

📷 Biên dịch bởi : nhóm E-bacsy.com

Nội dung :📷 Sách biên dịch mới : Atlas PHẪU THUẬT TAI GIỮA

📷 Tác giả: Gersdorff, Michel CH; Gérard, Jean-Marc

📷 Biên dịch bởi : nhóm E-bacsy.com

Nội dung :

1. Giải phẫu và sinh lý học của tai giữa

2. Gây mê và phẫu thuật

3. Vật liệu phẫu thuật

4. Kiểm soat màng nhĩ bất thường

5. Kiểm soát chuỗi xương con bất thường

6. Kiểm soát túi co kéo và Cholesteatoma

7. Thay băng và chăm sóc sau phẫu thuật

(Miễn phí ship toàn quốc)