Bộ tranh gồm 12 tờ tương ứng với 12 đường kinh chính

240.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Xin giới thiệu quý bác sĩ :

Bộ tranh gồm 12 tờ tương ứng với 12 đường kinh chính

Mỗi trang mô tả 1 đường kinh bao gồm:

- Đường đi chính kinh

- Các huyệt trên đường kinh

- Giải phẫu dưới huyệt

- Ngũ du huyệt

** Kích thước: tranh dạng lịch để bàn 20*30 cm