Sách cẩm nang thực hành châm cứu.

190.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách:cẩm nang thực hành châm cứu
Tác giả : Lưu Viêm
Cuốn sách gồm 4 chương:
Chương một: Gồm có 71 nhóm huyệt nằm ở cổ, mặt và đầu.
Chương hai: Gồm có 140 nhóm huyệt nằm trên phần thân thể.
Chương ba: Gồm có 171 nhóm huyệt thuộc tứ chi.
Chương bốn: Gồm có 168 nhóm huyệt nằm trên toàn bộ cơ thể.