CHỈ ĐỊNH DÙNG THUỐC TRONG RĂNG – HÀM – MẶT HƯỚNG DẪN NHA KHOA LÂM SÀNG

180.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

<Sách biên dịch tiếng Việt mới 2021> :

🛑 Chỉ định dùng thuốc trong Răng - Hàm - Mặt

Hướng dẫn nha khoa lâm sàng

" SDCEP "

-------------------------------------------------------

👉 Mục lục sách :

1. Phần Giới Thiệu ..........................................................................................

2. Cấp Cứu Nội Khoa Trong Thực Hành Nha Khoa ...........................

3. Lo Âu ...........................................................................................................

4. Nhiễm Khuẩn ..............................................................................................

5. Nhiễm Nấm .................................................................................................

6. Nhiễm Vi-rut ................................................................................................

7. Đau Do Răng ...............................................................................................

8. Đau Vùng Mặt .............................................................................................

9. Viêm Và Loét Niêm Mạc ...............................................................

10. Khô Miệng ...................................................................................................

11. Sâu Răng .....................................................................................................

12. Quản Lý Hành Nghề, Chương Trình Đào Tạo Liên Tục.................

13. Phụ Lục .......................................................................................................