Sách đông y chẩn đoán và luận trị

300.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Đông y chẩn đoán và luận trị:
Y hoc Đong phương von đươc coi la “Hả i hoc” bơi sư
mênh mông và huyền bí của nó. Người học càng đi càng thấy
rong, cang hoc càng thay thieu… Sách giao khoa ve Đông y co
tới hàng ngàn bộ mà với quỹ thời gian của cả đời người cũng
không the đọc het”. Vì thế van đe quan trong trong việc giang
dạy và học tập là phương pháp tổng hợp.
Toi đoc bản thao cuốn: “Đong y chan đoán va luan trị”
của Lương y, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai nhận thấy những kiến
thức như rừng đúc kết từ ngàn xưa đến nay đã được
Nguyễn Hữu Khai khái quát từ lý thuyết khoa học và đã mô
hình hóa theo tư duy toán học. Với cách diễn đạt dễ hiểu, dễ
học và dễ phổ cập. Bằng hệ thống kiến thức chặt chẽ từ các
hình đồ mạch lý, hình đồ dược hội, hình đồ bát pháp và những
bài biện chứng luận trị mẫu không chỉ mang tính lôgic,
thuyết phục mà còn rất đậm đà bản sắc y học cổ truyền. Đồng
thời những kiến thức khó nhớ lại được Nguyễn Hữu Khai
chuyển thành thể thơ lục bát khéo léo và dễ thuộc, để bạn đọc
dễ dàng lãnh hội, ứng dụng lâm sàng và có thể tự học được.
Cuon “Đong y chan đoan va luan trị” đa đươc Lương y,
Tiến sĩ Nguyen Hưu Khai mơ rong tư luan an: “Bien chưng
luận trị theo triết lý y học phương Đông và phương pháp sử
dung dượ c liệ u thiê n nhiê n đe chưa benh”. Luậ n an này đa
được Viện Hàn lâm khoa học Xêchênốp – Liên bang Nga
đánh giá cao và công nhận học vị Tiến sĩ cho Lương y
Nguyễn Hữu Khai. Với ý nguyện được đóng góp phần kiến
thức và trí sáng tạo của mình cho nền y học cổ truyền nước
nhà, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai đã dày công biên soạn
thành một bộ sách.
Tôi đánh giá cao về công trình biên soạn một cách sáng
tạo, hệ thống hóa được các bộ môn y dược học cổ truyền liên
quan một cách cụ thể, sinh động, dễ thấy, dễ hiểu, mang tính
mới mẻ và hiện đại.
Từ cảm nhận trên xin thay lời giới thiệu, tôi mong được
sự cảm thông và quan tâm với nền y học cổ truyền nước nhà
của quý vị, đồng thời kính mong quý vị góp ý kiến xây dựng
cho tác phẩm mới này của lương y, tiến sĩ Nguyễn Hữu Khai