Sách gluteal Augmentation, An Issue of Clinics in Plastic Surgery (The Clinics: Surgery)

420.000₫ 480.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách tiếng anh:Gluteal Augmentation, An Issue of Clinics in Plastic Surgery (The Clinics: Surgery)
Một cuốn sách về nâng mông
Cuốn sách đánh giá và phân loại thẩm mỹ Gluteal;
Giải phẫu lâm sàng trong phẫu thuật thẩm mỹ Gluteal Augmented;
Biến chứng trong thẩm mỹ Gluteal Augmented;
Chiến lược quản lý bệnh nhân dựa trên thực hành trong tăng nhãn áp;
Cấy ghép Implant dưới mê hoặc; Sub-Gluteal Augmented cơ bắp; Tăng trương lực cơ bắp bằng cấy ghép; Tăng nhãn áp tiêm bắp: Phương pháp XYZ; Gluteal Augmented và Contour với Autologous Fat Transfer; Autologous Flap Augmented: Island Technique; Autologous Flap Augmented: Kỹ thuật ria mép; Autologous Flap Gluteal Augmented: Split Gluteal Flap Technique; Autologous Flap Gluteal Augmented: Kỹ thuật Ví-Chuỗi; Thủ tục nâng mông và chỉnh sửa mông.