HÌNH ẢNH HỌC: HỆ THỐNG MẠCH MÁU VÀ HỆ SINH DỤC TRONG BỆNH LÝ CẤP CỨU

380.000₫ 410.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách biên dịch Hót: "Hình Ảnh Học: hệ thống Mạch Máu và hệ Sinh Dục trong bệnh lý cấp cứu"

-------------------------------

Sách in màu .

-------------------------------

- Cuốn sách cung cấp khối lượng lớn hình ảnh chi tiết về các trường hợp mà các bác sĩ cấp cứu thường gặp. Cuốn sách cung cấp khối kiến thức lớn kiến thức bao gồm bệnh lý cấp cứu phổ biến đến những bệnh lý hiếm gặp trong phòng cấp cứu.

- Cuốn sách được chia thành 2 phần về bệnh lý của hệ thống mạch máu, và cơ quan sinh sản. Hình ảnh thu được với các phương thức mô tả đúng nhất sự bất thường trong câu hỏi được trình bày, với việc đánh dấu bệnh lý nổi bật và giải thích các đặc điểm hình ảnh bất thường trong chú thích ngắn gọn. Cuốn sách sẽ giúp các bác sĩ cấp cứu, sinh viên thực tập phân tích các bệnh khác nhau và liên quan đến sinh lý bệnh học để đưa ra các chẩn đoán hình ảnh và đánh giá những gì bất thường

Giá 380 nghìn