HƯỚNG DẪN ỨNG DỤNG LÂM SÀNG KĨ THUẬT MEAW: LIỆU PHÁP CHỈNH NHA SỬ DỤNG DÂY CUNG THẲNG ĐA LOOP

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

--------❤️❤️❤️XIN THÔNG BÁO---------❤️❤️❤️

SÁCH BIÊN DỊCH NHA KHOA MỚI: "Hướng dẫn ứng dụng lâm sàng kĩ thuật MEAW: Liệu pháp chỉnh nha sử dụng dây cung thẳng đa loop"

👉 Một cuốn sách mô tả kỹ thuật MEAW trong điều trị chỉnh nha, sai khớp cắn.

👉 Trong cuốn sách này, các quy trình được áp dụng với việc sử dụng MEAW trong các loại sai khớp cắn sẽ được thảo luận kĩ và có hình ảnh minh họa dễ hiểu.