KHÁNG SINH TAI MŨI HỌNG

250.000₫ 280.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

🔔 🔔 Một cuốn sách biên dịch từ sách của hiệp hội Tai Mũi Họng Hoa Kỳ - bản cập nhật mới.

-----------------------------

Sách: " Kháng Sinh trong Tai Mũi Họng"

Một cuốn sách tuyệt vời mà bác sĩ Tai Mũi Họng nên có.

liên hệ :0822329468 hoặc ib