Sách kinh huyệt và biện chứng đông y học

180.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

KINH HUYỆT VÀ BIỆN CHỨNG ĐÔNG Y HỌC

Hệ kinh lạc và huyệt vị là những thành phần cơ bản trong đông y, đặc biệt quan trọng trong châm cứu học. Việc khảo cứu về kinh huyệt phải triệt để dựa trên biện chứng và lý luận của đông y học. Và đó là công dụng chính của cuốn sách này