MEAW - VOL.2 ĐIỀU TRỊ CHỈNH NHA VỚI MEAW

Liên hệ
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

MEAW - Vol.2 Điều trị chỉnh nha với MEAW

Tác giả : Kim Jeong IL ( Bản dịch: Sưu Tầm )

Đây là cuốn tập 2 trong bộ sách Meaw của tác giả Kim Jeong IL, trong tập này tác giả đưa vào nhưng kỹ thuật mới nhất và nâng cao của Chỉnh nha Meaw.

Nội dung cuốn sách gồm 3 phần :

Phần 1 : CHỈNH NHA TRUYỀN THỐNG VÀ CHỈNH NHA MEAW

Phần 2 : SẮP PHẲNG VÀ DÀN ĐỀU CHIẾN LƯỢC

Phần 3 : SINH CƠ HỌC MEAW

---------------------------------

Cuốn sách này là tài liệu không thể bỏ qua cho các nha sĩ đang quan tâm đến điều trị chỉnh nha với Meaw !!