Sách Mohs and Cutaneous Surgery: Maximizing Aesthetic Outcomes

350.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách tiếng anh:Mohs and Cutaneous Surgery: Maximizing Aesthetic Outcomes
Tạm dịch:Mohs và Phẫu thuật cắt da: Tối đa hóa kết quả thẩm mỹ