Sách nâng chỉ trẻ hóa khuôn mặt :The Art and Science of Thread Lifting

380.000₫ 400.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

💖Sách tiếng anh:The Art and Science of Thread Lifting
Tác giả:Bongcheol Kim , Seungmin Oh , Wonsug Jung
Ngày xuất bản:5/1/2019💖Cuốn sách hướng dẫn các quy trình nâng chỉ an toàn và hiệu quả để trẻ hóa khuôn mặt.
Kỹ thuật cơ bản được sử dụng để nâng chỉ, cũng như các kỹ thuật áp dụng cho từng loại chỉ và các kỹ thuật dành riêng cho từng khu vực giải phẫu💖Sách tiếng anh:The Art and Science of Thread Lifting