Sách phẫu thuật chỉnh hình tạo đường nét khuôn mặt : Facial Bone Contouring Surgery: A Practical Guide 1st ed. 2018 Edition.

350.000₫ 380.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách thẩm mỹ hay: Facial Bone Contouring Surgery: A Practical Guide 1st ed. 2018 Edition.

PHẪU THUẬT CHỈNH HÌNH TẠO ĐƯỜNG NÉT KHUÔN MẶT: Hướng dẫn thực hành. Sách mới năm 2018

Tác giả: Tiến sĩ Sanghoon Park (Hàn Quốc)