Sách practical musculoskeletal ultrasound 2nd edition

350.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Siêu âm cơ xương khớp thực tế là hướng dẫn lý tưởng, dễ tiếp cận của bạn cho tất cả các kỹ thuật siêu âm cơ tim hữu ích ngày nay và các ứng dụng chính của chúng trong chẩn đoán và quản lý bệnh nhân. Hướng dẫn X quang được cập nhật kỹ lưỡng này bao gồm tất cả những tiến bộ mới nhất trong công nghệ siêu âm, cung cấp hướng dẫn chưa từng có, bạn cần tiến hành kiểm tra siêu âm hiệu quả, có được hình ảnh tối ưu và giải thích các phát hiện của bạn một cách chuyên nghiệp.

".. toàn diện và sâu sắc." Đánh giá bởi : Tiến sĩ Paula Richards thay mặt tạp chí RAD