Sách rhinoplasty: an anatomical and clinical atlas 1st ed. 2018 edition

350.000₫ 380.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Trong cuốn sách này, các phân tích giải phẫu tuần tự được trình bày cho thấy từng thành phần của mũi với chi tiết tỉ mỉ chưa từng thấy. Hình ảnh giải phẫu thường được kết hợp với hình vẽ giải phẫu và thậm chí hình ảnh lâm sàng trong phẫu thuật để minh họa cho từng phần của mũi.

-- Nâng mũi : Một bản đồ giải phẫu và lâm sàng , cung cấp một sự hiểu biết sâu sắc về giải phẫu mũi và một loạt các kỹ thuật phẫu thuật. Trong phẫu thuật nâng mũi, bác sĩ phẫu thuật phải hiểu mối liên kết chặt chẽ giữa thẩm mỹ bề mặt, giải phẫu cơ bản và lựa chọn các kỹ thuật phẫu thuật. Giải phẫu cơ bản chỉ được tiết lộ ở một mức độ hạn chế tại thời điểm phẫu thuật và sau đó bác sĩ phẫu thuật phải điều chỉnh kế hoạch phẫu thuật để phù hợp với giải phẫu thực tế quan sát được trong phòng phẫu thuật để đạt được kết quả thẩm mỹ mong muốn của bệnh nhân. -- Cuối cùng, mục tiêu của tập bản đồ này là cho phép bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy các kỹ thuật phẫu thuật trong cả xác chết và các trường hợp lâm sàng đại diện cho phương pháp học tập tốt nhất có thể.