Sách rhinoplasty for the Asian Nose, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics of North America

380.000₫ 400.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách tiếng anh kèm DVD:Rhinoplasty for the Asian Nose, An Issue of Facial Plastic Surgery Clinics of North America
Tạm dịch:Nâng mũi cho người châu Á, Vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ khuôn mặt ở Bắc Mỹ
Cuốn sách mới nhất năm 2018
Cuốn sách bao gồm: Giải phẫu mũi châu Á
Phương pháp phẫu thuật trong phẫu thuật nâng mũi châu Á
Nâng lưng bằng cách sử dụng Implant Silicone
Vây lưng bằng cách sử dụng mô tự sinh
Vật liệu cấy ghép khác cho mặt lưng
Tiêm mũi bằng cách sử dụng Filler
Ghép nối mở rộng trong phẫu thuật nâng mũi châu Á
Ghép mũi; Sửa mũi bướu ở người châu Á; Alar Base Giảm và Alar-columellar Mối quan hệ; Sửa mũi ngắn; và nâng mũi cho mũi Đông Nam Á.