Sách giải quyết các vấn đề trong Nội Nha

750.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách Nội Nha mới 2022 : Giải quyết các vấn đề trong Nội Nha <sách tiếng Việt> giá 750000

🛑 cuốn sách nổi tiếng của 2 tác giả James L. Gutmann và Paul Lovdahl

---------

Sách dày gần 700 trang in màu, bìa cứng.

Cuốn sách sẽ là tài liệu cần thiết để giải quyết các vấn để đáng quan tâm nhất của các bác sĩ nội nha hiện nay !!