Sách ho mạn tính

300.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Sách biên dịch mới:

"𝐇𝐎 𝐌𝐀̣𝐍 𝐓𝐈́𝐍𝐇 - 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐧𝐡𝐚̂𝐧, 𝐜𝐡𝐚̂̉𝐧 đ𝐨𝐚́𝐧 𝐯𝐚̀ đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐫𝐢̣"

-------------------------

Biên dịch:

+ 𝐁𝐬 𝐂𝐊𝟏: 𝐇Ồ 𝐓𝐇𝐈̣ 𝐇𝐎𝐀̀𝐈 𝐓𝐇𝐔

+ 𝐁𝐬. 𝐓𝐑𝐀̂̀𝐍 𝐌𝐈𝐍𝐇 𝐃Ũ𝐍𝐆

---------------------------------------------------

Cuốn sách là một tài nguyên lâm sàng cho các bác sĩ điều trị bệnh nhân bị ho mãn tính. Đào tạo bác sĩ cảm thấy tự tin hơn trong sự hiểu biết, làm việc và điều trị triệu chứng này.

Cấu trúc sách thông minh, dễ hiểu:

Các tính năng chính:

📷 Các phần "SUY NGHĨ THÊM" trong mỗi chương cung cấp thông tin thực tế và những ý tưởng gây tranh cãi hoặc ít thông thường hơn xung quanh ho mãn tính

📷 "NHỮNG ĐIỂM ĐÚC KẾT" ở cuối mỗi chương cung cấp cho độc giả một bản tóm tắt ngắn gọn về các sự kiện quan trọng

📷 Hơn 20 chuyên gia đóng góp từ các nền tảng trong tai mũi họng, bao gồm cả thanh quản và mũi, phổi, bệnh lý phân tử và tế bào và bệnh lý ngôn ngữ nói

---------------------------------------------------

📷 Liên hệ đặt sách: 0822329468 (điện thoại/inbox)