SÁCH KĨ THUẬT TIÊM FILLER AN TOÀN

280.000₫ 350.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Xin gửi đến quý bác sĩ cuốn sách biên dịch mới : "KĨ THUẬT TIÊM FILLER AN TOÀN"

Tác giả: Won Lee

-Trong cuốn sách “KĨ THUẬT TIÊM FILLER AN TOÀN” của mình, Bs. Lee cung cấp thông tin chi tiết về các kỹ thuật tiêm khác nhau cho từng bệnh nhân và khu vực điều trị.

-Các bảng minh họa cùng các hình ảnh trước và sau điều trị không chỉ khiến độc giả đánh giá cao những thay đổi có thể đạt được từ các kỹ thuật này, mà còn cung cấp cho họ thông tin quan trọng để xây dựng kế hoạch điều trị cụ thể cho bệnh nhân của họ.