Sách tiêm khớp và mô mềm

250.000₫ 350.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

Cuốn sách hướng dẫn toàn diện chẩn đoán chung và kỹ thuật tiêm khớp. Sách kèm DVD mô phỏng các kỹ thuật đó..

Các tính năng chính bao gồm:

🔴 Hai chương mới về cơ sở bằng chứng và bệnh viêm khớp
cập nhật đánh giá vật lý trị liệu và lựa chọn điều trị hiện được kết hợp trong các chương về tiêm khớp
🔴 Hình ảnh đầy đủ màu sắc và minh họa giải thích bổ sung
🔴 Cuốn sách mô tả, từng bước, các kỹ năng cần thiết cho từng thủ tục, cung cấp cho mọi học viên kiến ​​thức cần thiết để tăng sự tự tin.