TIÊN LƯỢNG ĐIỀU TRỊ NỘI NHA

350.000₫
Mô tả ngắn của sản phẩm đang được cập nhật ...

SÁCH NHA KHOA MỚI: "Tiên lượng điều trị nội nha"

Phụ lục sách:

Chương 1: Tiên lượng và kết quả của điều trị nội nha

Chương 2: Vi sinh vật học và Miễn dịch học trong nhiễm trùng nội nha

Chương 3: Chẩn đoán bệnh lý Tủy và bệnh lý vùng quanh chóp

Chương 4: Điều trị nội nha ở những răng trưởng thành

Chương 5: Phương pháp tái tạo trong điều trị nội nha ở những răng chưa trưởng thành

Chương 6: Dược lý học trong nội nha

Chương 7: Giải phẫu, đường vào và xác định chiều dài

Chương 8: Sửa soạn và khử trùng ống Tủy

Chương 9: Trám bít ống Tủy

Chương 10: Phục hình răng đã điều trị nội nha

Chương 11: Ảnh hưởng của các yếu tố tại chỗ, toàn thân và di truyền trong Tiên lượng điều trị nội nha

Chương 12: Tiêu chuẩn đánh giá kết quả điều trị nội nha không phẫu thuật

Chương 13: Giữ lại răng, điều trị tủy răng, nhổ răng và thay thế