vdieo sách thẩm mỹ

: Phẫu thuật thẩm mỹ NƯỚU VÀ NIÊM MẠC

22 December, 2021
<Sách tiếng Việt mới 2021> : Phẫu thuật thẩm mỹ NƯỚU VÀ NIÊM MẠC cuốn sách nổi tiếng của tác giả Giovanni Zucchelli Cuốn sách minh họa tuyệt đẹp này giải thích nghệ thuật và khoa học của các kỹ thuật phẫu thuật thẩm mỹ trên niêm mạc xung quanh răng tự nhiên và cấy ghép Cuốn sách bao quát c...