Sách thẩm mỹ

Sách tiêm khớp và mô mềm

250.000₫ 350.000₫

Sách ATLAS KỸ THUẬT HÚT MỠ

600.000₫ 1.600.000₫

Liposuction 1st ed. 2018 Edition

350.000₫ 380.000₫

Sách aslat điều trị sẹo

300.000₫ 350.000₫

Handbook of Lasers in Dermatology

600.000₫ 650.000₫

Body Contouring and Liposuction

680.000₫ 750.000₫