Sách thẩm mỹ

Sách tiêm khớp và mô mềm

250.000₫ 350.000₫

Sách atlas kỹ thuật hút mỡ

600.000₫ 1.600.000₫

Sách aslat điều trị sẹo

300.000₫ 350.000₫

Sách Atlas of Liposuction

380.000₫ 400.000₫

Sách asian facial cosmetic surgery

450.000₫ 470.000₫

Sách Review of Dermatology

450.000₫ 470.000₫

Sách Atlas of Dermatopathology

410.000₫ 450.000₫

Sách thẩm mỹ trẻ hóa da

350.000₫ 380.000₫